achizitiiLa data de 29.11.2016, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 904/2016 care abrogă expres HG nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020.

Principalele modificări cu privire la autoritățile implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 sunt:

  1. Centrul Naţional de Dezvoltare a Învățământului Profesional şi Tehnic nu mai îndeplinește rolul de organism intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman, aceasta funcție fiind preluata de către Ministerul Educației si Cercetării Științifice. A se vedea art. 10 din HG nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
  2. Ministerul Transporturilor devine organism intermediar pentru Programul Operațional Infrastructură Mare – Axa 1 și 2 care va gestiona proiectele din domeniul transporturilor. A se vedea OUG nr. 68/2015.
  3. AM POIM și direcțiilor teritoriale ale AM POIM (constituite în baza Legii nr. 315/2004 care au îndeplinit rolul de OI POS Mediu) vor implementa axele 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 din cadrul POIM, respectiv vor gestiona portofoliului de proiecte POIM pentru sectoarele de mediu și energie. Astfel, Organismul Intermediar pentru sectorul de energie este desființat.

Cu privire la aceste modificări am 2 comentarii:

  • Cum va fi respectată independența Ministerului Transporturilor în calitate de Organism Intermediar în condițiile în care are sub autoritate majoritatea beneficiarilor Programului operaţional Infrastructura Mare din domeniul transporturilor?
  • Cum este respectat Acordul de Parteneriat în condițiile în care Organismul Intermediar pentru Energie a fost prevăzut ca organism intermediar în cadrul Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2014-2020 pentru domeniul energie?

Dacă tot așteptăm, încă, lansarea de apeluri din cadrul POIM … să așteptăm și acreditarea AM POIM de către Autoritatea de Audit.

Sursa: Nota de Fundamentare – HG nr. 904/29.11.2016


0 comentarii la “Noutăți cu privire la nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020”
Comentariul tau