În ședința din data de 15.06.2016, Camera Deputaților (cameră decizională) a aprobat proiectul de lege pentru aprobarea OG 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

Prin legea aprobată de Camera Deputaților se prevede ca pentru clădirile noi, prin certificatul de urbanism emis de autorităţile publice în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.

De asemenea, o completare adusă legea aprobată în data de 15.06.2016 este definiția “clădirii frecvent vizitată de public” ca fiind “clădire cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 mp în care se desfăşoară activităţi cotidiene sau periodice de interes general şi/sau comunitar, social, cultural, comercial şi altele asemenea, şi care are spaţiu/spaţii cu funcţiunea/funcţiuni destinată/destinate accesului şi prezenţei publicului temporar sau permanent în acesta/acestea”.

Sursa: www.cdep.ro


0 comentarii la “Obtinerea autorizatiei de construire conditionata de realizarea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată”
Comentariul tau