http://idelis.ro/2016/06/02/guvernul-a-aprobat-memorandumul-privind-sustinerea-a-4-scheme-de-ajutor-de-minimis-pentru-programele-de-incurajare-si-de-stimulare-a-infiintarii-si-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/Guvernul a aprobat, în ședința din 02.06.2016, memorandumul privind susținerea a patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, primele din cele zece programe naționale adresate antreprenorilor în anul 2016.

Cele 4 scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale până în anul 2020 cu finanțare de la bugetul de stat, iar selecția beneficiarilor se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat fiecărui program, prin legea bugetului de stat.

Schemele de minimis inițiate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație sunt elaborate pentru anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani

Schemele de minimis sunt:

1.„Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

 • buget alocat pentru anul 2016 în valoare de 21,049 milioane de lei
 • se estimează că 156 de operatori economici vor beneficia de acest program
 • alocaţie financiară nerambursabilă de maximum: 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei

2.Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri

 • buget alocat pentru anul 2016 în valoare de 22,7 milioane de lei,
 • se estimează că 501 de operatori economici vor beneficia de acest program
 • alocaţie financiară nerambursabilă reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri;

3. „Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

 • buget alocat pentru anul 2016 în valoare de 500.000 de lei,
 • se estimează că 10 operatori economici vor beneficia de acest program
 • alocaţie financiară nerambursabilă de maximum: 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 lei

4. „Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor”

 • buget alocat pentru anul 2016 în valoare de 3 milioane de lei
 • se estimează că 600 operatori economici vor beneficia de acest program
 • alocaţie financiară nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor IMM aferente participării la târg.

Actul normativ prin care vor fi promovate la nivel național schemele de ajutor de minimis este ordinul ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Mai multe detalii despre programele naționale gestionate de Ministerul Economiei se pot regăsi aici.

Sursa: Comunicat de presă publicat de Guvernul României

www.idelis.ro/stiri


Conform unui comunicat de presă publicat de Ministerul Comunicațiilor se precizează că proiectul RO-NET („Construirea unei reţele naţionale de internet în bandă largă în zonele dezavantajate, prin folosirea fondurilor structurale”), inițiat și implementat de către MCSI, a primit aprobarea Comisiei Europene pentru continuarea finanțării din fonduri nerambursabile, continuând astfel asistența structurală prin Fondul european de Dezvoltare Regională (FEDR) în conformitate cu obiectivul „convergență” din România. Scopul acestui  proiect este lărgirea sistemului infrastructural de backbone de fibră optică pentru acces la internet de mare viteză în zonele dezavantajate din România, în vederea  generării de creştere economică, pentru acces la educație modernă şi pentru crearea unor noi locuri de muncă.

RO-NET va acoperi peste 700 din cele 2268 de localități identificate ca „zone albe”. Acest lucru va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urbane și zonele rurale aducând internetul în bandă largă mai aproape de 130 000 de gospodării cu 400 000 de locuitori, 8 500 de întreprinderi și 2 800 de instituții publice.

Prin implementarea proiectului RO-NET, România beneficiază de fonduri nerambursabile în cotă de 82,7% din valoarea totală a investiției acordate de CE, pentru implementarea rețelelor de comunicații electronice Next Generation Network.

Până acum s-au decontat de la CE aproximativ 22% din valoarea totală, iar stadiul fizic de realizare este de peste 25%, rezultat care s-a atins în mai puțin de două luni de zile. În momentul de față, s-au obținut 470 de autorizații, din cele 725 necesare. Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională a reușit deblocarea aproape în totalitate a procesului de avizare din partea CNADNR și parțial din partea distribuitorilor de energie electrică conform comunicatului de presă din partea MCSI.

“Fazarea” proiectelor este o metodă prin care autorităţile susţin că nu se pierd fondurile europene aferente exerciţiului financiar 2007-2013, lucrările care nu au fost executate până la 31.12.2015 urmând a fi finanțate din exercițiu financiar 2014-2020.

Considerăm că ”fazarea” înseamnă de fapt o pierdere financiară pentru România, pentru că fondurile din perioada de programare 2007-2013 care nu au fost cheltuite, rămân la Comisia Europeană, iar suma respectivă se utilizează din fondurile alocate perioadei de programare 2014-2020. Asta înseamnă că din sumele alocate pentru perioada de programare 2014-2020, o parte sunt deja contractate şi în derulare ceea ce înseamnă că proiectele noi vor avea disponibilă o sumă mai mică.

www.idelis.ro/stiri


Perioada de derulare a schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014 este perioada 2014-2020 pentru emiterea de acorduri pentru finanțare, respectiv perioada 2015-2023 pentru plata ajutorului de stat.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro.

Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, care se va desfășura în perioada 11.07 – 22.08.2016 conform unui comunicat de presă.

Bugetul sesiunii este de 638 milioane lei, mai mare cu aproximativ 50% decât cel alocat sesiunii anterioare.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile cu active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile privind închirierea construcţiilor, aferente investiţiei iniţiale.

Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se realizează exclusiv în perioada 11.07 – 22.08.2016. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 11.07 – 22.08.2016 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

Ordinea înregistrării cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice nu are nicio relevanță în procesul de selecție.

Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de selecție a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere și publică pe site-ul său rezultatul procesului de selecție.

Toate detaliile referitoare la prevederile sesiunii de proiecte se regăsesc pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea dedicată Ajutorului de Stat.

www.idelis.ro/stiri


Conform unui comunicat de presa din partea ANAP, anunțurile/invitațiile de participare, încărcate în SEAP după data de 25.05.2016, ora 17,00, vor fi returnate, în vederea elaborării și transmiterii spre evaluare a acestora, în conformitate cu prevederile noii legislații.

Având în vedere faptul că la data intrării în vigoare a noii legislații (n.r. 26.05.2016) se abrogă prevederile O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, iar normele metodologice de aplicare a acestor legi nu au fost publicate, autoritățile contractante nu mai pot transmite documentațiile de atribuire în SEAP. De asemenea, prin intrarea in vigoare a noii legislații se abrogă și alte prevederile legale (ordine, instrucțiuni, s.a.), inclusiv Ordinul ANRMAP nr. 509/2011, HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006.

Conform prevederilor legilor care au intrat în vigoare la data de 26.05.2016, ANAP trebuie să elaboreze norme metodologice de aplicare pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Odată cu cele patru legi, ANAP a repornit un proces de transformare a legislaţiei secundare. Vor fi trei norme de aplicare, care se vor concretiza prin HG, dar am avut deja o etapă de preconsultare publică. Acum sunt în forma semifinisată pe site-ul agenţiei, urmând ca în perioada următoare să integrăm şi observaţiile ministerelor de linie. Angajamentul Guvernului este ca pe 31 mai să reuşim aprobarea acestor HG” a declarat președintele ANAP, Bogdan Pușcaș conform comunicatului de presa publicat pe www.anap.gov.ro.

Realizarea de achiziții de către autoritățile contractante conform noului pachet legislativ se va putea realiza după aprobarea normelor metodologice de aplicare de către Guvernul României.

Inițierea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante în SEAP va fi întreruptă temporar până la data de 15 iunie 2016. Pe această perioadă, Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) nu va fi funcțional.

Întreruperea este cauzată de disfuncționalități de natură tehnică și operațională de la nivelul sistemului. În principal, până la acest moment nu a fost finalizată metodologia referitoare la fluxul de inițiere în SEAP a procedurilor de atribuire, care trebuie adaptată la noua legislație conform unui comunicat de presă publicat de ANAP.

Astfel, elaborarea și transmiterea spre evaluare a documentațiilor de atribuire se poate realiza după data operaționalizării sistemului informatic de la nivelul SEAP, adică după data de 15 iunie 2016.

Chiar dacă se aprobă normele metodologice de aplicare fără operaționalizarea noului sistem electronic în domeniul achizițiilor publice (SICAP), pachetul legislativ în domeniul achizițiilor publice nu va putea fi aplicat.

Termenele pentru operaționalizarea SICAP sunt:

 • instruirea personalului implicat  – martie 2016;
 • punerea in functiune a platformei – aprilie 2016;
 • publicarea tuturor contractelor de atribuire pe SICAP – aprilie 2016;
 • publicarea pe SICAP a  modificarilor la contracte, modificari  care determina o crestere a pretului  cu peste  5% – aprilie 2016;
 • publicarea pe SICAP, dupa finalizarea contractului, a tuturor modificarilor –  aprilie 2016.

Ca urmare a solicitării noastre cu privire la stadiului in care se afla dezvoltarea SICAP răspunsul primit de la Agentia pentru Agenda Digitala a României a fost: ”Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice -„SICAP” se afla in graficul de dezvoltare conform proiectului. Entitatile sistemului vor fi informate din timp in acest sens”.

Este evident faptul că autoritățile cu atribuții în domeniul achizițiilor publice se află într-o confuzie totală cu privire la gravitatea situației.


Conform unui comunicat de presa din partea ANAP, anunțurile/invitațiile de participare, încărcate în SEAP după data de 25.05.2016, ora 17,00, vor fi returnate, în vederea elaborării și transmiterii spre evaluare a acestora, în conformitate cu prevederile noii legislații.

Având în vedere faptul că la data intrării în vigoare a noii legislații (n.r. 26.05.2016) se abrogă prevederile O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, iar normele metodologice de aplicare a acestor legi nu au fost publicate, autoritățile contractante nu mai pot transmite documentațiile de atribuire în SEAP. De asemenea, prin intrarea in vigoare se abrogă și alte prevederile legale (ordine, instrucțiuni, s.a.), inclusiv Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.

Realizarea de achiziții de către autoritățile contractante conform noului pachet legislativ se va putea realiza după aprobarea normelor metodologice de aplicare de către Guvernul României.

Conform prevederilor legilor care au intrat în vigoare la data de 26.05.2016, ANAP trebuie să elaboreze norme metodologice de aplicare pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Odată cu cele patru legi, ANAP a repornit un proces de transformare a legislaţiei secundare. Vor fi trei norme de010 aplicare, care se vor concretiza prin HG, dar am avut deja o etapă de preconsultare publică. Acum sunt în forma semifinisată pe site-ul agenţiei, urmând ca în perioada următoare să integrăm şi observaţiile ministerelor de linie. Angajamentul Guvernului este ca pe 31 mai să reuşim aprobarea acestor HG” a declarat președintele ANAP, Bogdan Pușcaș conform comunicatului de presa publicat pe www.anap.gov.ro

Mai mult, legat de adoptarea setului de norme privind aplicarea noilor legi, președintele ANAP a făcut următoarele completări: “Normele privind concesiunile de serviicii și cele de lucrări ar putea să mai întârzie, pentru că necesită o atenţie mai mare, având în vedere că se urmăreşte deblocarea unor proiecte de infrastructură mare, care au aşteptat ani de zile noile prevederi cu privire la parteneriatul public privat.

Sursa: www.anap.gov.ro


achizitiiMDRAP a publicat o informație de presă cu privire la organizarea în data de 25.05.2016 a unei conferințe de presă cu privire la lansarea apelului de proiecte 2.1.A destinat microîntreprinderilor, apel de proiecte care va fi lansat în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

După mai multe promisiuni din partea AM POR de lansare a primului apel destinat microîntreprinderilor (2.1.A) este posibil ca acest lucru să se întâmple în luna mai 2016. Acest apel de proiecte ar fi trebuit sa fie lansat încă de la sfârșitul anului 2015.

În cadrul Priorității de investiţie 2.1. a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, se vor finanța microîntreprinderile care au fost înființate cel mai târziu la 1 ianuarie 2015 și care au înregistrat profit din exploatare.

Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 25.000 si 200.000 euro.

Ajutorul nerambursabil se acorda in regim de ajutor de minimis. Valoarea maxima a ajutorului, in regim de minimis, ce poate fi acordata unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare si anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro.

În cadrul apelului de proiecte 2.1.A – Microîntreprinderi se va solicita o contribuție financiară obligatorie din partea beneficiarilor de 10% din cheltuielile eligibile.

Lansarea de apeluri in cadrul POR 2014-2020 este una dintre prioritățile MDRAP anunțate pentru anul in curs, ținta fiind de a lansa apeluri pentru cel puțin 60% din valoarea alocata programului.

Un aspect important de precizat este faptul că regiunea București-Ilfov este exclusă de la finanțare din Axa Prioritară 2 din care face și Prioritatea de investiții 2.1.

Proiectele de investiții vor putea fi realizate doar în mediu urban, adică în orașele și municipiile din România, fiind astfel excluse investițiile realizate în spațiu rural.

www.idelis.ro/stiri


foto facebook Corina Cretu_intalnire 23.05.2016

Sursa: facebook Corina Cretu (@EUCorinaCretu)

Luni, 23 mai 2016, Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu a participat la o masă rotundă împreună cu viceprim-ministrul și ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, dl. Vasile Dîncu, ministrul Fondurilor Europene, dl. Cristian Ghinea, ministrul Sănătății, dl. Vlad Voiculescu, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dl. Raed Arafat, și cu reprezentanți ai Băncii Mondiale și Băncii Europene de Investiții, pe tema dezvoltării domeniului sănătății.

Suma pusă la dispoziție prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru domeniul sănătății este de 326 milioane euro. În plus, proiectul „Îmbunătățirea calității și eficienței sistemului de sănătate din România” este finanțat cu un împrumut de 250 de milioane de euro prin intermediul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) – din care România deocamdată nu a extras bani.

Prin POR 2014-2020, Sănătatea va beneficia în următorii patru ani de 280 de proiecte sprijinite și finanțate de Comisia Europeană, care vor avea impact direct asupra comunităților locale și a calității vieții oamenilor. Printre aceasta se numără:

 • investiții la 35 de unități de urgență în spitalele județene;
 • reabilitarea și modernizarea unităților de primiri urgență din spitalele județene – o noutate față de vechiul program regional, în condițiile în care în perioada 2007-2013 au fost avute în vedere doar spitale și ambulatorii;
 • și, subiectul principal pentru care ne-am întâlnit astăzi, construirea și echiparea a trei spitale regionale – la Cluj, Craiova și Iași.

Pentru a putea utiliza toate fondurile comunitare puse la dispoziție, România este obligată, în baza Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană, să îndeplinească 22 de condiţionalităţi ex-ante – unele dintre acestea se referă tocmai la domeniul sănătății.

Lipsa unei viziuni, a cartografierii și modelării serviciilor și infrastructurii pentru Sănătate previne începerea tuturor investițiilor din fondul regional. Nu e suficient să ştim să construim o clădire – trebuie să ştim şi ce servicii va oferi şi ce probleme va rezolva” a declarat Corina Crețu în cadrul Mesei Rotunde.

Încă din anul 2014, statul român trebuia să transmită către Bruxelles o hartă a nevoilor medicale din România, aceasta fiind o condiție ex-ante impusă de Comisia Europeană. Fără această hartă a nevoilor medicale nici un proiect din domeniul sănătății nu poate fi realizat și nu se pot construi spitale noi existând riscul suspendării unor plăți. România le are la dispoziție în perioada 2014-2020; este vorba de 326 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de asistență medicală. Pentru acești bani există o clauză de suspendare a investițiilor, dacă cartografierea nevoilor din domeniul sănătății nu va fi disponibilă până în decembrie 2016 conform răspunsului dnei Corina Crețu dat pentru Radio România Actualități

Comisarul european pentru politică regională a apreciat că adoptarea Strategiei naționale pentru Sănătate a fost un pas important fiind o componentă foarte utilă și apreciată, dar nu este suficientă.

Din strategia naţională de sănătate, în prezent, lipsesc harta privind nevoile de servicii medicale şi a infrastructurii sanitare şi un sistem fiabil de monitorizare şi evaluare.

Amplasamentul spitalelor regionale din Iași și Craiova nu este clarificat din cauza unor probleme de proprietate sau de indecizie locală. După stabilirea amplasamentului urmează o evaluare a nevoilor medicale pentru cele trei spitale regionale.

Conform declarațiilor, experţii DG Regio continuă discuțiile cu reprezentanții statului român în privinţa stabilirii unui plan concret, în primul rând de demarare a studiilor de fezabilitate. Există promisiunea din partea României că studiile de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale vor fi finalizate la sfârşitul lunii septembrie-începutul lunii octombrie (n.r. 2016). Totuși, ”nu putem sacrifica calitatea acestor studii de fezabilitate, pentru că după aceea urmează o evaluare a Comisiei Europene, care durează cam 3-4 luni de zile, şi speranța noastră este ca, undeva la începutul anului 2017, să se poată demara implementarea acestor spitale regionale” a declarat Corina Crețu pentru Radio România Actualități.

Sursa: Discurs la Masa Rotundă cu reprezentanţi ai Guvernului României şi ai Băncii Mondiale şi Băncii Europene de Investiţii din 23.05.2016

www.idelis.ro/stiri


În cadrul conferinței „Evaluarea impactului Programului Operațional Regional 2007-2013” desfășurată la Cluj în data de 04.03.2016, Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a transmis un mesaj cu privire la importanța modernizării unităților de învățământ, construcției de creșe în mediul rural, precum și pe construcția celor trei spitale regionale la standarde europene în România, care au la dispoziție o finanțare de 150 de milioane de euro (n.r. Cluj, Iaşi şi Craiova).

”Problema este cea legată de stabilirea unei hărți a serviciilor medicale pentru fiecare regiune. În două luni se termină această hartă și după aceea cele legate de actualizarea planurilor de studii de fezabilitate”, a declarat Vicepremierul Vasile Dîncu, conform Agerpres (04.03.2016). Vasile Dîncu a adăugat că există de câțiva ani asigurată finanțarea cu fonduri UE pentru cele trei spitale, câte 50 de milioane de euro, și că se poate ajunge și la o finanțare suplimentară, pentru aparatură și dotări.

De asemenea, ”nu există până la această oră nici măcar amplasamentul unde vor fi aceste spitale” afirma Corina Crețu în cadrul conferinței din 04.03.2016, citată de Agerpres.

Luni, 23 mai 2016, înaltul oficial european va participa la o masă rotundă împreună cu viceprim-ministrul și ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, dl Vasile Dîncu, ministrul Fondurilor Europene, dl Cristian Ghinea, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dl Raed Arafat, și cu reprezentanți ai Băncii Mondiale și Băncii Europene de Investiții, pe tema celor 3 spitale regionale ce beneficiază de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Scopul întrevederii este găsirea în comun a unor soluții privind planul de acțiune pentru demararea construcției spitalelor regionale in 2017. Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 are alocate, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, 326 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sanitare.

Sprijinul pe care POR îl oferă sectorului de sănătate include 280 de investiții în îngrijirea comunitară și ambulatorie,  35 de unități medicale de urgență, amplasate în spitale județene și 3 spitale regionale, ce vor oferii servicii de îngrijire complexe. Aproape jumătate din suma alocată sectorului de sănătate este destinată construirii celor 3 spitale regionale.

Sursa: Departamentul de Presă, Reprezentanța CE în România

www.idelis.ro/stiri


Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 19 mai 2016, următoarele decrete:

 • Decret pentru promulgarea Legii privind achizițiile publice;
 • Decret pentru promulgarea Legii privind achizițiile sectoriale;
 • Decret pentru promulgarea Legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 • Decret pentru promulgarea Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

conform unui comunicat de presa publicat de Administrația Prezidențială.

Vă aducem aminte că potrivit celor 3 directive din domeniul achizițiilor publice, cu excepția câtorva articole, statele membre trebuiau să asigure implementarea acestora până cel mai târziu la 18 aprilie 2016.

ANAP a publicat deja, spre consultare publică o variantă de lucru a următoarelor proiecte de:

 • Norme metodologice de aplicare a Legii privind concesiunile de lucrări și servicii;
 • Norme metodologice de aplicare a Legii privind achiziţiile sectoriale;
 • Norme metodologice de aplicare a Legii privind achiziţiile publice (clasice)

Deci, realizarea de achiziții de către autoritățile contractante conform noului pachet legislativ promulgat de către Președintele României se va putea realiza după aprobarea normelor metodologice de aplicare de către Guvernul României.

Noile reglementări în domeniul achizițiilor publice vor fi operaționale în totalitate într-un termen de 60 – 90 de zile de la data intrării în vigoare a celor patru legi care transpun în legislația națională reglementările europene în domeniu, a declarat președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Bogdan Pușcaș pentru Agerpres.

În lipsa normelor metodologice de aplicare, toate achizițiilor publice aferente proiectelor europene realizate după data de 18.04.2016 conform OUG nr. 34/2006 vor primi corecții financiare cuprinse între 5% și 100% din valoarea proiectului. (Sursă: declarația ministrului Fondurilor Europene, Aura Răducu pentru AGERPRES – 05.04.2016).

www.idelis.ro/stiri


În perioada 16 – 18 mai 2016, are loc la Palatul Parlamentului Forumul regional al apei ”Dunăre-Europa de Est”, un eveniment anual, aflat la a 18 editie, organizat de Asociatia Romana a Apei, la care participa specialişti din domeniu: administratorii resurselor de apa, operatorii de alimentare cu apa şi canalizare, furnizorii de echipamente şi tehnologii dedicate apei şi nu in ultimul rând publicului larg interesat de imbunătăţirea performanţelor tehnice si manageriale ale sectorului. Vezi aici programul forumului.

În cadrul forumului a fost organizat un seminar susținut de Ministerul Fondurilor Europene cu privire la POIM 2014-2020. Ministru Cristian Ghinea a punctat faptul că Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, care are alocate 3 miliarde de euro pentru sectorul de apă şi apă uzată, continuă principalele programe de finanţare din acest sector, respectiv ISPA (aproximativ 1 mld Euro) şi POS Mediu 2007 – 2013 (aproximativ 3,2 mld Euro). Fondurile europene au reprezentat şi reprezintă în continuare principala sursa de finanţare a sectorul de apă şi apă uzată.

Un alt workshop organizat în cadrul forumului a avut ca tema ”Tarifele pentru serviciile de apă și Suportabilitatea”. Vezi aici agenda workshop-ului.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene (pagina de facebook) și Asociația Română a Apei.