Conform unui comunicat de presă publicat de AADR (Agenda Digitală a României) în data de 08.06.2016, în SEAP se regăsesc următoarele elemente de noutate:

  • consultarea pieței, ca etapă premergătoare procesului de achiziție publică,
  • informări despre modul de generare/completare a DUAE ca Document Unic de Achiziție European atât pentru autoritățile contractante cât și pentru operatori economici ca utilizatori ai SEAP
  • posibilitatea publicării Planului Anual de Achiziții Publice/extraselor semestriale din Planul Anual de Achiziții Publice
  • facilitatea tehnică de încărcare a rapoartelor intermediare încheiate pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică, etc.

notes-933183_960_720De asemenea, se pot iniția proceduri de atribuire, fiind introdusă și procedura simplificată, care se va putea desfășura în una sau mai mai etape, iar în cadrul documentației de atribuire au fost introduse secțiuni noi precum strategia de contractare și declarația cu funcțiile de decizie din cadrul autorității contractante organizatoare de procedura de atribuire.

Vă aducem aminte că inițierea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante în SEAP a fost întreruptă temporar până la data de 15 iunie 2016. Conform declarațiilor oficiale, în această perioadă, Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) nu va fi funcțional.

Sursa: Agenția pentru Agenda Digitală a României


0 comentarii la “Noi funcționalități în cadrul SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice)”
Comentariul tau