http://idelis.ro/2016/06/02/guvernul-a-aprobat-memorandumul-privind-sustinerea-a-4-scheme-de-ajutor-de-minimis-pentru-programele-de-incurajare-si-de-stimulare-a-infiintarii-si-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/Guvernul a aprobat, în ședința din 02.06.2016, memorandumul privind susținerea a patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, primele din cele zece programe naționale adresate antreprenorilor în anul 2016.

Cele 4 scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale până în anul 2020 cu finanțare de la bugetul de stat, iar selecția beneficiarilor se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat fiecărui program, prin legea bugetului de stat.

Schemele de minimis inițiate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație sunt elaborate pentru anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani

Schemele de minimis sunt:

1.„Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

 • buget alocat pentru anul 2016 în valoare de 21,049 milioane de lei
 • se estimează că 156 de operatori economici vor beneficia de acest program
 • alocaţie financiară nerambursabilă de maximum: 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei

2.Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri

 • buget alocat pentru anul 2016 în valoare de 22,7 milioane de lei,
 • se estimează că 501 de operatori economici vor beneficia de acest program
 • alocaţie financiară nerambursabilă reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri;

3. „Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

 • buget alocat pentru anul 2016 în valoare de 500.000 de lei,
 • se estimează că 10 operatori economici vor beneficia de acest program
 • alocaţie financiară nerambursabilă de maximum: 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 lei

4. „Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor”

 • buget alocat pentru anul 2016 în valoare de 3 milioane de lei
 • se estimează că 600 operatori economici vor beneficia de acest program
 • alocaţie financiară nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor IMM aferente participării la târg.

Actul normativ prin care vor fi promovate la nivel național schemele de ajutor de minimis este ordinul ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Mai multe detalii despre programele naționale gestionate de Ministerul Economiei se pot regăsi aici.

Sursa: Comunicat de presă publicat de Guvernul României

www.idelis.ro/stiri


0 comentarii la “Guvernul a aprobat memorandumul privind susținerea a 4 scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării IMM”
Comentariul tau