Perioada de derulare a schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014 este perioada 2014-2020 pentru emiterea de acorduri pentru finanțare, respectiv perioada 2015-2023 pentru plata ajutorului de stat.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro.

Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, care se va desfășura în perioada 11.07 – 22.08.2016 conform unui comunicat de presă.

Bugetul sesiunii este de 638 milioane lei, mai mare cu aproximativ 50% decât cel alocat sesiunii anterioare.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile cu active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile privind închirierea construcţiilor, aferente investiţiei iniţiale.

Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se realizează exclusiv în perioada 11.07 – 22.08.2016. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 11.07 – 22.08.2016 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

Ordinea înregistrării cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice nu are nicio relevanță în procesul de selecție.

Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de selecție a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere și publică pe site-ul său rezultatul procesului de selecție.

Toate detaliile referitoare la prevederile sesiunii de proiecte se regăsesc pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea dedicată Ajutorului de Stat.

www.idelis.ro/stiri


0 comentarii la “O nouă sesiune de proiecte deschisă de Finanțe în cadrul HG nr. 807/2014”
Comentariul tau