Suspendarea procedurii de achiziție publică poate fi dispusă prin încheiere de către CNSC, la cererea părții interesate, până la soluționarea contestației.

Încheierea privind soluţionarea cererii de suspendare poate fi atacată cu plângere la instanţa competentă. Suspendarea procedurii de achiziție publică şi/sau a executării contractului până la soluţionarea cauzei va fi dispusă, la cererea părții interesate, de către instanță.

Instanţa soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa poate să nu dispună măsura suspendării în cazul în care consecinţele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei.

Pentru a solicita suspendarea procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului, partea interesată trebuie să constituie în prealabil o cauţiune, calculată prin raportare la valoarea estimată a contractului sau la valoarea stabilită a contractului (art. 33 din legea transmisă spre promulgare), după cum urmează:

a) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în JOUE, dar nu mai mult de 35.000 lei;

b) 2% din valoarea stabilită a contractului, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în JOUE, dar nu mai mult de 88.000 lei;

c) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în JOUE, dar nu mai mult de 220.000 lei;

d) 2% din valoarea stabilită a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în JOUE, dar nu mai mult de 880.000 lei.

Cauţiunea se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank-S.A. sau la orice altă instituţie de credit care efectuează astfel de operaţiuni, pe numele părţii respective, la dispoziţia instanţei. Partea interesată poate aduce un garant care să constituie cauțiunea, garant care trebuie acceptat de instanță.

Deci, similar procedurii stabilite și în OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, solicitarea de suspendare adresată înstanței va putea fi făcută după ce Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se va pronunţa asupra unei contestaţii.

Măsura depunerii unei cauțiuni a fost introdusă în noua legislație a achizițiilor publice, care va fi operațională după publicarea normelor de aplicare, și se va aplica exclusiv în situația în care partea interesată va ataca în instanţă decizia CNSC și va solicita suspendarea procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului.

Cauțiunea se restituie sau se utilizează pentru plata despăgubirii cuvenite autorității contractante pentru prejudiciile cauzate.

www.idelis.ro/stiri


0 comentarii la “Important: Depunerea unei cautiuni pentru solicitarea in instanta a suspendarii procedurii de achizitie si/sau a executarii contractului”
Comentariul tau