Conform proiectului de act normativ lansat în consultare publica de către MDRAP, structura Studiului de fezabilitate va fi reorganizată şi va include subcapitole distincte pentru analiza a cel puțin doua scenarii tehnico-economice, un subcapitol privind implementarea proiectului, precum şi analize importante cu privire la schimbările climatice.

Analiza cost-beneficiu va fi realizată doar pentru proiecte de o anumită complexitate şi din anumite domenii. În cazul investiţiilor din domeniile: sănătate şi asistenţă socială, educaţie, cultură, mediu, administraţie publică, justiţie, se va realiza numai o analiza cost-eficacitate.

La faza studiu de fezabilitate va exista obligativitatea prezentării avizelor certe, care să angajeze responsabilitatea celor care le emit (cu excepția avizului de principiu pentru descărcare arheologica).

De asemenea, în cadrul proiectului de act normativ, Devizul general include cheltuielile cu consultanța și asistență tehnică, servicii de comunicare, de audit și alte servicii necesare pentru implementare.

Vezi proiectul de lege publicat în consultare publică de MDRAP la data de 08.04.2016.

www.idelis.ro


0 comentarii la “Se modifica structura studiului de fezabilitate”
Comentariul tau